Chuyên mụcGiới thiệu >> Công đoàn trường


Công đoàn trường THPT Ngô Quyền

Hiện nay Công đoàn trường gồm 7 tổ công đoàn gắn với các tổ chuyên môn của nhà trường với tổng số 98 đoàn viên công đoàn, trong đó có 55 Đảng viên.

Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell