Lịch công tác tuần 28

Áp dụng từ ngày 04/07/2022 đến 10/07/2022

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
04-07-2022
      Sáng      
Chiều
Hôm nay
05-07-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
06-07-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
07-07-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
08-07-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
09-07-2022
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
10-07-2022
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm