Lịch công tác tuần 40

Áp dụng từ ngày 28/09/2020 đến 04/10/2020

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Hôm nay
28-09-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
29-09-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
30-09-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
01-10-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
02-10-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
03-10-2020
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
04-10-2020
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm