Lịch công tác tuần 26

Áp dụng từ ngày 21/06/2021 đến 27/06/2021

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
21-06-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
22-06-2021
      Sáng      
Chiều
Hôm nay
23-06-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
24-06-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
25-06-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
26-06-2021
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
27-06-2021
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm