Lịch công tác tuần 10

Áp dụng từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
01-03-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
02-03-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
03-03-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
04-03-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
05-03-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
06-03-2021
      Sáng      
Chiều
Hôm nay
07-03-2021
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm