Lịch công tác tuần 28

Áp dụng từ ngày 06/07/2020 đến 12/07/2020

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Hôm nay
06-07-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
07-07-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
08-07-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
09-07-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
10-07-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
11-07-2020
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
12-07-2020
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm