Lịch công tác tuần 5

Áp dụng từ ngày 24/01/2022 đến 30/01/2022

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Hôm nay
24-01-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
25-01-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
26-01-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
27-01-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
28-01-2022
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
29-01-2022
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
30-01-2022
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm