Lịch công tác tuần 6

Áp dụng từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
06-02-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
07-02-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
08-02-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
09-02-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
10-02-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
11-02-2023
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
12-02-2023
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm