Lịch công tác tuần 49

Áp dụng từ ngày 30/11/2020 đến 06/12/2020

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
30-11-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
01-12-2020
      Sáng      
Chiều
Hôm nay
02-12-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
03-12-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
04-12-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
05-12-2020
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
06-12-2020
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm