Lịch công tác tuần 38

Áp dụng từ ngày 13/09/2021 đến 19/09/2021

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
13-09-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
14-09-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
15-09-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
16-09-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
17-09-2021
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
18-09-2021
      Sáng      
Chiều
Hôm nay
19-09-2021
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm