Lịch công tác tuần 23

Áp dụng từ ngày 05/06/2023 đến 11/06/2023

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
05-06-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
06-06-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
07-06-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 5
08-06-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
09-06-2023
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
10-06-2023
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
11-06-2023
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm