Lịch công tác tuần 44

Áp dụng từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020

Ngày tháng Nội dung Chuẩn bị Tham dự Địa điểm GH trực
Thứ 2
26-10-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 3
27-10-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 4
28-10-2020
      Sáng      
Chiều
Hôm nay
29-10-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 6
30-10-2020
      Sáng      
Chiều
Thứ 7
31-10-2020
      Sáng      
Chiều
Chủ nhật
01-11-2020
      Sáng      
Chiều

Trọng tâm