Tổ Hóa - Sinh

Thầy giáo Hoàng Thế Mỹ
Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nhật
Cô giáo Phan Thị Thanh Hương
Cô giáo Nguyễn Thị Thập
Cô giáo Phạm Thị Hương Giang
Cô giáo Phan Thị Tuyết
Cô giáo Tô Thị Chuyên
Cô giáo Vũ Thị Bích Ngọc
Thầy giáo Đoàn Chí Trung
Thầy giáo Lê Quang Chinh Hải
Cô giáo Nguyễn Hồng Vân
Cô giáo Khiếu Thị Hương Chi
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell