Tổ Vật Lý - Công Nghệ

Thầy giáo Nguyễn Khánh Cường
Cô giáo Nguyễn Võ Thu Hương
Thầy giáo Đỗ Đình Phả
Cô giáo Vũ Lữ Hoàng Anh
Cô giáo Trần Thị Thu Hà
Thầy giáo Trần Quốc Ân
Cô giáo Bùi Thị Việt Hằng
Cô giáo Nguyễn Thị Lành
Cô giáo Đinh Thị Hương
Thầy giáo Nguyễn Văn Nam
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell