Tổ Ngoại Ngữ - Thể Dục

Cô giáo Nguyễn Thị Ban Mai
Thầy giáo Nguyễn Khắc Hùng
Thầy giáo Đỗ Đức Dũng
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà
Cô giáo Đặng Thị Thanh Huyền
Cô giáo Phạm Thị Kim Oanh
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell