Tổ Ngoại Ngữ - Thể Dục

Cô giáo Pham Thị Lan Hương
Thầy giáo Đoàn Ngọc Hải
Cô giáo Phùng Thị Hạnh
Cô giáo Lê Thị Đào
Cô giáo Bùi Thị Thu Thủy
Thầy giáo Hoàng Phúc Sơn
Thầy giáo Lương Trường Xuân
Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Minh
Cô giáo Lê Thị Thu Thủy
Cô giáo Trương Thị Yến
Thầy giáo Nguyễn Đình Quyết
Cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Linh
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell