Tổ Sử-Địa-Giáo dục công dân

Cô giáo Trương Thị Thanh Vân
Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết
Cô giáo Đậu Thị Hải Vân
Cô giáo Đoàn Thị Hằng
Cô giáo Mai Huệ Anh
Cô giáo Đặng Thị Hà Giang
Cô giáo Nguyễn Thị Hoài
Cô giáo Khoa Thị Hằng
Cô giáo Nguyễn Thị Hà
Cô giáo Phạm Thị Thu Hương
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell