Tổ Ngữ Văn

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Cô giáo Trần Thị Hạnh
Cô giáo Cao Thị Thanh Thủy
Cô giáo Nguyễn Thị Thanh
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Cô giáo Phạm Thị Thu Hương
Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hà
Cô giáo Trần Thị Thanh Hương
Cô giáo Phan Thị Hiền
Cô giáo Nguyễn Thu Đông
Cô giáo Lê Thị Ngọc Quỳnh
Cô giáo Nguyễn Ngân Hà
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell