Tổ Toán - Tin

Thầy giáo Vũ Văn Bằng
Cô giáo Trần Tố Nga
Cô giáo Trần Lan Phương
Thầy giáo Đỗ Xuân Quyền
Cô giáo Bùi Thị Thanh Hoa
Cô giáo Phan Thị Linh Chi
Cô giáo Đinh Thị Hiền
Cô giáo Phạm Thị Mai Anh
Cô giáo Đoàn Thu Ngọc
Thầy giáo Trần Tăng Hữu
Thầy giáo Nguyễn Anh Dũng
Cô giáo Hoàng Thúy Nguyên
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell