Tổ Văn Phòng

Hoàng  Thị Thắm
Bùi Lê Hương
Nguyễn Thị Thoa
Vũ Thị Thanh Mai
Nguyễn Thị Hồng Yến
Đỗ Tuấn Khanh
Trần Điệp
Vũ Văn Sơn
Nguyễn Hữu Hùng
Bộ giáo dục và đào tạo
Sở giáo dục và đào tạo hải phòng
FPT
HPZ Việt Nam
Thư viện số
Viettell